Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü

Gencer ⠀ Gencer

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Müzik Öğretmenliği A.B.D hakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. Bu yazı; bölüm hakkında bilgileri, akademik kadro listesini, yetenek sınavları ile ilgili güncel açıklamaları ve iletişim bilgilerini içerir.  

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hakkında

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilimdalı 2001-2002 eğitim-öğretim yılında kurulmuştur. Yüksek Öğretim Kurumunun Müzik Öğretmenliği Programı çerçevesinde 2 Doç.Dr., 6 Yrd. Doç. Dr., 7 Öğr. Gör, 1 Okt. Dr., 1 Arş. Gör. Dr. ve 1 Arş. Gör. (35. md. ile başka üniversitede görevli) ile eğitim ve öğretimine devam etmektedir.

Programımızda yer alan bireysel çalgı eğitimleri: Keman, viyola, viyolonsel, kontrbas, flüt, gitar, klarnet, kanun ve bağlamadır. Bunların yanında ses eğitimi de mevcuttur. Bölümümüz faaliyetleri arasında ilimiz, ülkemiz ve Dünya müziklerinden örnekleri içeren konserler ve dinleti etkinlikleri gerçekleştirmek kuruluşumuzdan günümüze kadar her öğretim yılında ilkemiz halini almıştır. Program profilimiz Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği olarak tanımlanmıştır.

Anabilim dalımız 120 öğrenci ile ortalama haftada 30 saatlik ders yükü ile programını sürdürmektedir. Ayrıca; Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalında Müzik Öğretmenliği eğitimi verilmektedir. Program YÖK tarafından belirlenmiştir ve tüm Eğitim Fakültelerinde ortak olarak uygulanmaktadır. Normal öğretim olup 2. öğretimi bulunmamaktadır.

Mezunların, Müzik Eğitimi alan bilgisi ile donanımlı, Müzik Öğretim Yöntem ve Eknikleri konusunda yetkin, eğitim öğretim etkinliklerini planlama uygulama becerileri ile donanımlı; müzik yapan, eğitim müziği besteleme his ve tekniğine yatkın, ulusal ve evrensel düzeyde müzik kültürünün gelişmesine katkıda bulunan, analitik ve eleştirel düşünebilen çağdaş müzik öğretmeni adayı olmaları amaçlanmıştır. Bu kapsamda Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı lisans programının ders yüklerinin yanında; öğrencilerin konser etkinliklerine, bilimsel seminer-sempozyum-konferans-çalıştay gibi bilimsel ve uygulamalı etkinliklere katılmaları sağlanır. Öğretmen adaylarının bireysel resital ya da oda müziği konserleri vermeleri sağlanarak müzikte kendilerini gerçekleştirmeleri için olanak sağlanır.

 

AKADEMİK KADRO

 • Hamit YOKUŞ
  Doç.Dr.Detay »
 • Tuba YOKUŞ
  Doç.Dr.Detay »
 • Ali Gürsan SARAÇ
  Yrd.Doç.Dr.Detay »
 • Rıza AKYÜREK
  Yrd.Doç.Dr.Detay »
 • Gülce COŞKUN ŞENTÜRK
  Yrd.Doç.Dr.Detay »
 • İsmail SINIR
  Yrd.Doç.Dr.Detay »
 • Beyzagül KAPÇAK IŞIKSUNGUR
  Yrd.Doç.Dr.Detay »
 • Şeydagül KAPÇAK
  Yrd.Doç.Dr.Detay »
 • Hatice SARAÇ
  Öğretim GörevlisiDetay »
 • Özlem ARSLAN
  Öğretim GörevlisiDetay »
 • Muattar Demet
  Öğretim GörevlisiDetay »
 • Özlem KANDEMİR
  Öğretim GörevlisiDetay »
 • Utku DAĞKIRAN
  Öğretim GörevlisiDetay »
 • Çağrı BAŞBUĞ
  Öğretim GörevlisiDetay »
 • Lilia CALİNCOVA
  Öğretim GörevlisiDetay »
 • Samir GÜLAHMEDOV
  Okutman Dr.Detay »
 • Harun KESKİN
  Araş.Gör.Dr.Detay »
 • Aslı KAYA
  Araştırma Görevlisi
  (35. md. ile başka üniversitede görevli)

 

YETENEK SINAVLARI KILAVUZU

T.C.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

2016/2017 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVLARI KILAVUZU

Bu kılavuz; sınavların yapılması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların duyurulması ile ilgili işlemlerin yürütülmesine ilişkin hükümleri kapsar.

SINAVLARIN DUYURULMASI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’ne Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacak öğretim programları, kontenjanları, ön kayıt, sınav tarihleri ve aday olmak için gerekli koşullar aşağıda belirtilmiştir.

 

PROGRAMIN ADI

KONTENJANI

Müzik Öğretmenliği

30

Resim-İş Öğretmenliği

30

 

BAŞVURU ÖN KAYIT SINAV VE KESİN KAYIT TARİHLERİ

PROGRAMIN ADI

BAŞVURU ve ÖNKAYIT

TARİHİ

SINAV TARİHİ

KESİN KAYIT TARİHİ

YEDEK ADAYLARIN BOŞ KALAN KONTENJANLARA KAYIT TARİHİ

Müzik

Öğretmenliği

11-27 Temmuz 2016

1, 2, 3 Ağustos 2016

15-19 Ağustos 2016

22-26 Ağustos 2016

Resim-İş Öğretmenliği

11-27 Temmuz 2016

3, 4 Ağustos 2016

15-19 Ağustos 2016

22-26 Ağustos 2016

Ön Kayıt Yeri:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Özel Yetenek Sınavına ön kayıtlar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi WEB Sitesinden (oys.mu.edu.tr) ulaşılacak bağlantı ile online olarak yapılacaktır.

Sınav Yerleri:

Müzik Öğretmenliği : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Binası

Resim-İş Öğretmenliği: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerleşkesi Atatürk Kültür Merkezi Fuaye Alanı

Kesin Kayıt Yeri: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2-2016 yılı YGS puan türlerinde;

Liseler, Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri ve Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik, Resim, Uygulamalı Resim, Sanat (Müzik), Sanat (Resim) alanlarından mezun olan adaylardan aynı alanlardaki eğitim programlarına başvuracakların YGS puan türlerinin en az birinden 180 puan almaları; yukarıda sözü edilen alan/kol/bölümler dışında başvuracak adayların YGS puan türlerinin en az birinden 200 puan almaları; engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm), engelli olduklarını belgelemeleri halinde, YGS puanlarından en az birinin 100 ve üzerinde olması durumunda başvurabilirler.

3-Adaylar, ön kayıtlarını, bizzat online sistemden yapacaklardır. Eksik evrakla yapılan başvurulara ilişkin sorumluluk adaylara aittir.

4- Sınav için başvuru ücreti alınmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-2016 YGS Sınav Sonuç Belgesinin taranmış hali.

2-Fotoğraflı Nüfus Cüzdanının taranmış hali.

3-Lise Diplomasının (veya mezuniyet belgesinin) önlü-arkalı taranmış hali.

4- Engelli öğrenci başvurusunda: Engelli belgesinin taranmış hali.

5- 2015 LYS(Lisans Yerleştirme Sınavı) ile ya da Özel Yetenek Sınavı ile bir Yükseköğretim Programına yerleştirilmiş olan adayların başvurusunda: 2015 LYS Yerleştirme Belgesi’nin taranmış hali.

* Başvuru belgelerinden herhangi birinin taranarak sisteme yüklenenler ile asıllarının birbirine uymaması halinde, belge sahibi sınavı kazanmış olsa da kaydı yapılmayacaktır.

Adayların Özel Yetenek Sınavı’na Girebilmeleri İçin Yanlarında Bulundurmaları Gereken Belgeler:

1- Özel Yetenek Sınavı Giriş Kartı (Online sistem üzerinden başvuru süresince alınabilecektir).

2- Fotoğraflı, Onaylı Özel Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport)

A – MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖZEL YETENEK SINAVI

MSKÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitim Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavı, “üç aşamalı” olarak yapılacaktır. Bu sınavda adayların müziksel işitme okuma-yazma, şarkı söyleme ve çalgı çalma becerileri ve düzeyleri ölçülerek değerlendirilir. Sınavda izlenecek aşamalar aşağıdaki gibidir:

1. Aşama Sınavı: Müziksel Yazma (dikte),

2. Aşama Sınavı: Müziksel İşitme Okuma,

3. Aşama Sınavı: Ses ve Çalgı Alanı.

SINAV TARİHLERİ, YERİ VE SAATLERİ

Sınavlar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Binasında yapılacak olup, 01 Ağustos 2016 tarihinde saat 10.00’da başlayacaktır. Adayların sınava girecekleri saat, aday numarasına göre Anabilim Dalı tarafından duyurulacaktır. Adaylar sınav saatinden bir saat önce sınav yerinde bulunacaklar ve saat 09.30’dan itibaren görevliler eşliğinde sınav salonuna listedeki aday sıra numarasına göre alınacaklardır.

Not: Sınav tarih ve saatlerinde Sınav Komisyonu ve Sınav Yürütme Kurulu’nca, aday sayısının çokluğuna göre uygun görülen değişiklikler yapılabilir.

SINAV ARAÇ VE GEREÇLERİ

1. Aşama Sınavında Adayların dikte sınavı için yanlarında; kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulundurmaları gerekmektedir. Dikte için kullanılacak dizekli kağıt Dekanlık tarafından temin edilecektir.

2. Aşama Sınavında adayların çalma ve söylemeye ilişkin bir hazırlığı söz konusu değildir.

3. Aşama Sınavında adayların söyleyecekleri parçalar ve çalacakları çalgılar ile sınava girmeleri söz konusudur (nota, çalgı, çalma ve söyleme sınavı programı).

SINAVLARIN YAPILMASI

Sınav başladıktan sonra adaylar, yoklama listesindeki sıraya göre sınava alınacaklardır. Sırasında sınava girmeyen adaylar, Sınav Yürütme Kurulu’nun izniyle 1. Aşamada son oturumda, 2. ve 3. Aşamada ise sınavın sonunda sınava alınacaktır. Sınavın 1. Aşamasına girmeyen aday sınavın diğer basamaklarına; 2. Aşamasına girmeyen aday ise 3. Aşama Sınavına alınmayacaktır. Sınav süresince adayların görevlilerle konuşmaları ve soru sormaları, aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Cep telefonu vb. ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.

1. Aşama Sınavı

Birinci Aşama Sınavında, önkayıt yaptıran tüm adaylar, sınava giriş belgesinde belirtilen gün ve saatte “müziksel yazma (dikte)” sınavına gruplar halinde alınır. Sınava başlamadan önce, salon görevlileri tarafından adayların kimlik kontrolleri yapılır. Adayların isimleri ve numaraları salon görevlileri tarafından sınav kağıdının teslim alınması sırasında kapatılır. Bu aşamada aşağıdaki şekilde uygulama yapılır.

Bu sınavda adaylardan;

a) Ezgi Diktesi: Piyano ile çalınacak 4’er ölçülük 2 ayrı ezgiyi; ölçü, nota ve süreleriyle dizek üzerine yazmaları,

b) Aralık Diktesi: Verilen ses ile birlikte piyano ile çalınacak 10 çift sesi notalarıyla dizek üzerine yazmaları istenir.

Dikteler, basit ölçüler içinde (2/4, 3/4, 4/4’lük ölçülerde); küçük oktav (kalın) La sesi ile ikinci oktav (ince) Mi sesi arasındaki seslerden; Do majör, La minör, Sol majör, Fa majör tonlarında olur. Aralık diktesinde, doğal seslerin yanı sıra Fa , Sol ve si sesleri de olur.

2. Aşama Sınavı

İkinci Aşama Sınavında, adaylar bireysel olarak sınava alınarak sınavları sözlü-uygulamalı yapılır. Bu sınavda, müziksel işitme okuma alanında adayın, işitme ve okumaya yönelik özellikleri ve becerileri ölçülür. Sınav aşağıdaki bölümlerden oluşur ve adaydan;

a) Ezgisel işitme: Piyano ile çalınacak 2 ezgiyi “a” veya “na” hecesiyle yinelemesi,

b) Çok ses işitme: Piyano ile çalınacak 4 adet iki ses, 4 adet üç ses, 2 adet dört sesi “a” veya “na” hecesiyle seslendirmesi;

c) Ritimsel okuma: Basit ölçülerde yazılmış bir müzik cümlesini, konuşma tonunda nota adları ile el vuruşu yaparak okuması,

d) Ezgisel okuma: Basit ölçülerde yazılmış bir müzik cümlesini, ezgisel olarak nota adları ile el vuruşu yaparak seslendirmesi (Deşifreler; Do majör, La minör, Sol majör ve Fa majör tonlarında olur) istenir.

3. Aşama Sınavı

Üçüncü Aşama Sınavında, adaylar bireysel olarak sınava alınarak sınavları sözlü-uygulamalı yapılır.

Sınav aşağıdaki bölümlerden oluşur.

a) Ses Alanı: Adayın sesini kullanmaya yönelik özellikleri ve becerileri ölçülür. Adaylardan kendi hazırladıkları bir şarkıyı (okul şarkısı, marş, halk türküsü ve benzeri) ve İstiklal Marşı’nı müzikal bir biçimde, doğru ve ton içinde söylemesi istenir. Değerlendirmede; ses sağlığı, ses gürlüğü, ses genişliği, doğru ve temiz söyleme, yorumlama boyutlarına dikkat edilir.

b) Çalgı Alanı: Adayın çalgı çalmaya yönelik özellikleri ve becerileri ölçülür. Adaylardan piyano, keman, viyola, viyolonsel, gitar, flüt, klarinet, blokflüt, mandolin, halk çalgıları ve benzeri çalgılardan biriyle kendi hazırladıkları iki parçayı doğru ve müzikal olarak çalması istenir. Adaylar, piyano dışındaki her türlü çalgı, nota ve benzeri araç-gereçleri kendileri getirir.

Aday, sınavda bir çalgı ile seslendirme yapacaktır. Birden çok çalgı ile sınava girmek isteyen adayların, daha başarılı olduklarını düşündükleri bir çalgıya karar vermeleri gereklidir.

Değerlendirmede; çalgıyı tekniğine uygun kullanma, çalınan parçanın düzeyi ve yorumu, müzikalite ve deşifre boyutlarına dikkat edilir. Başlangıç düzeyinde çalanlar, yalnızca doğru çalma açısından ölçülürler, diğer boyutlar açısından dikkate alınmazlar. (Deşifre yaparken adayın başlangıç düzeyinde olduğu izlenimi alınırsa da aynı biçimde ölçme yapılır.)

Sınavı kazanan adayların bireysel çalgılarının belirlenmesinde; Ana Bilim Dalı Bireysel Çalgı kontenjanları ve adayların çalgı sınavındaki başarı puanları dikkate alınacaktır.

ÖZEL YETENEK SINAVI PUANININ (ÖYSP) HESAPLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

DEĞERLENDİRME:

1. Aşama: Müziksel Yazma (Dikte); (100 puan)

Bu aşamada, sonucunda Ezgi diktesi puanının % 70’i aralık diktesinin % 30’u alınarak yapılacak puanlamada 100 üzerinden 50 not barajını geçen adaylar yapılan sıralama ile “2. Aşama Sınavı”na girmeye hak kazanacaktır.

2. Aşama: Müziksel İşitme Okuma Alanı; (100 puan)

Bu aşamada, 100 üzerinden 50 not barajını aşan adaylar yapılacak olan sıralama ile “3. Aşama Sınavı”na girmeye hak kazanacaklardır.

3. Aşama:

3.1. Ses Eğitimi Alanı; (100 puan)

3.2. Çalgı Eğitimi Alanı; (100 puan)

3. Aşama Sınavı sonucunda;

a- 1. Aşama Sınav sonucunun %30’u ve 2. Aşama Sınav sonucunun % 70’i toplanarak, müziksel işitme okuma yazma (MİOY) puanı hesaplanacaktır.

b- Müziksel işitme okuma yazma (MİOY) alan puanının %30’u, ses alanı puanının %30’u, çalgı alanı puanının % 40’ı değerlendirmeye katılacaktır.

Özel yetenek sınavı puanı belirlenirken, öncelikle alanlara ait ham puanlar standart puanlara çevrilir, daha sonra aşağıda belirtilen alan ağırlıklarına göre ortalaması alınır.

GİRİŞ SINAVI PUANININ ÜÇ ALANA GÖRE DAĞILIMI:

Müziksel işitme okuma yazma puanı : % 30

Ses alanı puanı : % 30

Çalgı alanı puanı : % 40

Toplam puan : 100

B- RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖZEL YETENEK SINAVI

MSKÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavı, “iki aşamalı” olarak yapılacaktır.

SINAV TARİHLERİ, YERİ VE SAATLERİ

Sınavlar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM Fuaye Salonu’nda (Kötekli Yerleşkesi) yapılacaktır.

a) 1. Aşama Sınavı: 03 Ağustos 2016 tarihinde saat 10.30’da başlayacaktır. Adaylar sınav saatinden en az 1 saat önce sınav yerinde hazır bulunacak ve saat 10.00’dan itibaren daha önceden belirlenmiş olan salonlara yerleştirilecektir.

b) 2. Aşama Sınavı: 04 Ağustos 2016 tarihinde saat 10.00’ da yapılacaktır.

Sınav tarihi ve saatlerinde, Sınav Komisyonunun gerekli görmesi halinde, Sınav Yürütme Kurulu’nca, aday sayısının çokluğuna göre uygun görülen değişiklikler yapılabilir.

SINAV ARAÇ VE GEREÇLERİ

a) Adayların kullanacakları kâğıtların ölçütleri ve altlıklar, Sınav Komisyonu tarafından belirlenecek; resim kâğıtları ve altlıklar adaylara sınav esnasında verilecektir.

b) Adaylar, sınava gelirken yanlarında kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve mandal/kıskaç dışında herhangi bir malzeme getirmeyecektir.

SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Özel Yetenek Sınavları, Sınav Yürütme Komisyonu’nun belirlediği mekânlarda, önceden planlanan gruplar halinde yapılır. Grupların belirlenmesinde mekânın olanakları, modellerin durumu göz önünde bulundurulur. Sınava katılan adayların gruplandırılması, adayların T.C. Kimlik Numaralarının sıralamasına göre yapılır.

Sınav başladığında, adaylar kendilerine verilecek olan kâğıtların üzerine adı, soyadı, baba adı ve aday numaralarını tükenmez kalemle, okunaklı bir şekilde yazacaklardır. Sınav görevlilerinin her an kimlik kontrolü yapabilmeleri için, isimlerin bulunduğu köşe sınav süresince açık bırakılacaktır. Bu köşeler, sınav bitiminde, adaylar sınav evraklarını tek tek Sınav Komisyonuna imza karşılığında teslim ederken, adayların bizzat kendisi tarafından kurallara uygun olarak komisyonun önünde kapatılacaktır. Sınav başladıktan sonraki ilk 30 (otuz) dakika içinde sınava geç kalan öğrenciler, Sınav Yürütme Kurulu’nun yazılı izni ile bulundukları oturumda sınava alınacaklardır. İlk 30 (otuz) dakikadan sonra hiçbir öğrenci sınava alınmayacaktır. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde, görevlilerin de, adaylarla özel olarak ilgilenmeleri ve konuşmaları yasaktır. Gerekli açıklama ve konuşmalar bütün öğrencileri kapsayacak şekilde genel yapılır. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.

1. AŞAMA SINAVI

Bu aşama eleme sınavı niteliğinde olup bu bölümün değerlendirme sonucu 2. Aşama Sınavı değerlendirilmesine katılmaz.

a) Bu bölümde Adaylar, canlı modele, objelere vb. bakarak desen çalışması yapacaklardır. Çalışma (dinlenme araları dahil) 95 dakika sürecek ve ilk 45 dakikadan sonra dinlenmek için 5 dakika ara (modeller için) verilecektir. Bu sürede adaylar yerlerinden ayrılmayacaklardır.

b) Sınav Komisyonu, Sınav Yürütme Kurulu’nun onayı ile yaptırılması istenilen desen çalışmasının özelliğine göre sınav süresinde kısmî değişiklik yapabilir.

2. AŞAMA SINAVI

Bu aşama seçme niteliğindedir. Bu bölümde adaylar, sınav komisyonunun belirleyeceği iki konuyu, ikiz resim kâğıdı üzerine ayrı ayrı çizeceklerdir. Bu aşama için adaylara 125 dakikalık süre verilir. Birinci yarıda “canlı modelden desen çalışması”, ikinci yarıda ise “imgesel bir konu” çizmeleri istenecektir. Her iki çalışmanın da süreleri 60’ar dakikadır. İki çalışma arasında 5 dakika ara verilir. Bu ara süresince adayların yerlerinden ayrılmalarına izin verilmeyecektir.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a) 1. AŞAMA SINAVI

Adayların desen çalışması; kompozisyon, hareket, oran, maddesel özellikler ve çizgisel ifade göz önüne alınarak 100 Puan üzerinden değerlendirilir. Birinci aşama sınavında 50 (elli) ve daha yüksek puan alanlar, 2. Aşama Sınavına girme hakkı kazanırlar. Ellinin altında puan alanlar başarısız olup 2. Aşama Sınavına giremezler. Bu aşamada alınan puanlar baraj niteliğinde olup, genel başarı değerlendirmesinde dikkate alınmaz.

Canlı Modelden Desen Çalışmasının Değerlendirme Esasları:

 1. Kompozisyon: Adayın birikimi ve sezgileri doğrultusunda, modeli görüşü, bakış açısı içinde gördüklerinin kâğıt yüzeyine yerleştirilmesi ve kâğıt üzerinde çizgisel anlatımla resimleştirmesidir.

 1. Hareket: Figürün hareket özelliği, hareketin inandırıcılığı, modelin ve üzerinde oturduğu sandalyenin ilişkisinin resim kâğıdı üzerinde çizgisel anlatımı.

 1. Oran: Modelin yapısal özelliği, vücudu meydana getiren unsurların ve organların birbirleri ile organik ilişkisi.

 1. Maddesel özellikler: Modeli meydana getiren elemanların veya görsel konu elemanlarının maddesel ve yapısal özellikleri. Saç, ten, kumaş, ahşap vb.

 1. Çizgisel ifade: Ezbercilikten arınmış, adayın kimliğinin ve kişiliğinin özelliklerini taşıyan, gözleme ve incelemeye dayanan bir çizgisel anlatım. Çizginin akıcılığını, zenginliğini, çeşitli değerlerini ve bireysel anlatıma dayanan özgünlüğünü ifade eder. Kısaca çizginin eğitilebilir resimsel anlatım diline sahip olması gereklidir.

2. AŞAMA SINAVI

2. Aşama Sınavı İki bölümü kapsar.

2. Aşama Sınavı’nda ikiz sınav kâğıdı kullanılır. İkiz kâğıdın sol bölümüne modelden desen çalışmasının çizimi yapılır. Sağ bölümüne İmgesel konunun anlatımı gerçekleştirilir. Bu sınavın birinci yarısı canlı modelden desen çalışmasını içerir. Bu aşamanın ikinci yarısı, imgesel sınav adıyla anılır. Bu aşama, sınav jürisinin sınav saatinde tespit edeceği herhangi bir konuda adayın yaratıcılığını, hayal edebilme kapasitesini, gözlem gücünü, seçtiği konuya bakış açısını ve algı birikimini ön plana çıkartmayı amaçlayan imgesel (hayali) çalışmayı içerir. Bu iki çalışma birinci aşama desen sınavında kullanılan desen kâğıdının iki katı büyüklüğünde ikiz bir kâğıt üzerinde gerçekleştirilir. Bu çalışmalarda figür dışında objelerden de yararlanılabilir.

Canlı Modelden Desen ve İmgesel Çalışmasının Değerlendirme Esasları:

Bu sınavda 1. Aşama Sınavında belirtilen değerlendirme esasları aynıdır Sınav jürisi yerlere serilen sınav kâğıtlarının üzerinde aynı anda hem modelden deseni hem de imgesel konunun çizimini görebilecektir.

Bu değerlendirme, adayın hem görsel kapasitesini hem de hayal edebilme ve bunu resim ifadesine dönüştürebilme gücünü birlikte görmeyi amaçlar. Bu iki değerlendirme, birbirinden ayrı değildir. Birbirini tamamlayan özellikler taşır.

Adayın seçtiği imgesel konuda farklı ve ilginç yaklaşımı, orijinal tavrı ve yaratıcılık, bilhassa aranacak olan özelliklerdir. Konuya bakış açısını, olayları gösterme noktasını, figürlerde devinimi, mekânda farklılığı, yorumlamada ise bireyselliği ifade edebilme kapasitesi değerlendirilir.

2. Aşama Sınavında canlı modelden desen ve imgesel (hayali) çalışma ayrı ayrı 100 Puan üzerinden değerlendirilecektir.

2. Aşama Sınavında gerçekleştirilen canlı modelden desen çalışmasının % 60’ı, imgesel çalışmanın % 40’ı alınarak Özel Yetenek Sınavı Puanı(ÖYSP) bulunur.

ÖZEL YETENEK SINAVLARINDA YERLEŞTİRMEYE ESAS OLAN PUANIN HESAPLANMASI

Özel Yetenek Sınavlarında yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması ÖSYM’nin “2016 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) KILAVUZU”’nda belirtilen esaslara göre yapılır.

Sınav Sonuçlarının Açıklanması:

a) Sınav Komisyonunca tespit edilmiş Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme Puanı sonuçları ve puanlara göre her öğretim programına alınacak sıralanmış başarı listesi; öğrenci kontenjanı kadar asıl ve 3(üç ) katına kadar yedek liste olarak (Sınav Komisyonu Üyeleri ve Dekanın imzası ile) ve Fakülte Yönetim Kurulu Kararıyla Dekanlık tarafından ilan edilir.

b) Adayların aldıkları puanların eşit olması halinde, Özel Yetenek Sınav Puanı yüksek olana öncelik tanınır.

KESİN KAYITLAR

1- Asıl listeden kazananların kesin kayıtları, Resim-İş Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliği için 15-19 Ağustos 2016 tarihleri arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nda yapılacaktır. Bu tarihler arasında sağlık mazereti nedeniyle kayıt yaptırmaya gelemeyecek adayların yerine, bu adayların durumlarını belgeleyen sağlık raporu ile kanuni vekili kayıt yaptırabilir. Bunun haricinde, belirlenen tarihlerde kayıtlarını yaptırmamış adayların hiçbir mazereti kabul edilmez.

2- Kayıtlarını yaptırmayan aday ve adayların yerine yedek listeden yerleştirme yapılır. 2016–2017 Eğitim-Öğretim yılında Fakültemiz Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavı Sonucu asıl listeden kayıt yaptırmayanların yerine, boş kalan kontenjanlara yedek listede yer alan adaylar Resim-İş Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliği Programları için 22-26 Ağustos 2016 tarihlerinde dilekçeleri ile müracaat ederek kayıt yaptırabilirler.

SINAVLARA İTİRAZ

a- Resim-İş Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavı 1. Aşama Sınavında aldığı puana itirazı olan adayların Resim-İş Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavı 1. Aşama Sınav sonuçlarının ilan edildiği gün içerisinde; Resim-İş Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavları 2. Aşama Sınavında aldığı puana itirazı olan adayların en geç Resim-İş Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavı 2. Aşama Sınav sonuçlarının ilan edildiği günü takip eden ilk çalışma gününün mesai bitimine kadar Eğitim Fakültesi Dekanlığı’na müracaat etmeleri gerekmektedir.

b- Müzik Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına göre aldığı puanlara itirazı olan adayların, sınav sonuçları ilan edildikten sonra en geç, sınav sonuçlarının açıklandığı günü izleyen çalışma gününün mesai bitimine kadar Eğitim Fakültesi Dekanlığı’na müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Eğitim  Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Kötekli Kampüsü

48000

Kötekli / MUĞLA

Bölüm Sekreteri         : 0 252 211 1830

 

[searchandfilter slug=”21780-2″]
Müzik Okulu Arama Ana Sayfası

 

Yorum yazın