Marmara Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı

Sarp Arıcılar Sarp

Üniversitemiz;

1. Güzel Sanatlar Fakültesi

2. Atatürk Eğitim Fakültesi

3. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

İlgili bölümlerine özel yetenek sınavı ile öğrenci almaktadır.

1. Güzel Sanatlar Fakültesi: 

Güzel Sanatlar Fakültemizin tüm bölümleri için (Sinema ve Televizyon bölümü hariç) yapılacak Özel Yetenek Giriş Sınavları eleme ve seçme olmak üzere iki aşamadan oluşur. Birinci Aşama Eleme Sınavı ve İkinci Aşama Seçme Sınavı.

Birinci Aşama Eleme Sınavı; tek oturumlu bir sınavdır. İkinci Aşama Seçme Sınavı, İlgili bölüm jürileri tarafından dosya değerlendirme ve sözlü görüşme şeklinde gerçekleştirilir.

Güzel Sanatlar Fakültesi web sayfasından bilgi alınabilir.

1.1. Başvuru Koşulları: 

ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Kılavuzunda, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan kurumlara ilişkin başvuru koşulları geçerlidir. Adayın Özel Yetenek Giriş Sınavına başvurabilmesi için o yıl yapılan YGS sınavına girmesi ve YGS puan türlerinin birinden ek puansız 225 puan alması gerekir. YGS ve LYS sonucunda bir öğretim programına girmeye hak kazanmış olmak giriş sınavlarına katılmayı engellemez.

 

1.2. Sınavların Duyurulması:

Giriş sınavlarına ilişkin tüm bilgi, her yıl Fakülte Kurulunca onaylanan Giriş Sınavları Kılavuzunda yer alır. Sınav tarihi önkayıt tarihinden en geç 15 gün öncesinde Fakülte ve Rektörlük tarafından duyurulur.

 

1.3. Önkayıtlar:

Özel yetenek sınavı önkayıtları BYS (Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinden online olarak yapılır. Adaylar başvuru esnasında en fazla 3 bölüm tercih ederler ve sistemde belirlenen ücreti ilgili bankaya öderler.

1.4. Değerlendirme:

Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP), İkinci Aşama Seçme Sınavının birinci kısmı uygulama puanı ile ikinci kısmı dosya değerlendirmesi ve sözlü görüşme puanının toplamı olup 300 puan üzerinden hesaplanır. Adayların ÖYSP’sine; Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) ve alan kodları ile uyuşması halinde bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerden mezun olan adaylara uygulanacak AOBP ek puanı, ÖSYS Başvuru Kılavuzundaki ilgili esaslar çerçevesinde hesaplanarak Yerleştirme Puanı (YP) elde edilir.

 

1.5. Sonuçlandırma:

Kazanan adayların listesi üniversitemiz web sayfasından ilan edilir. Adaylar YP’ lerine göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak, Aday Bildirim Formunda seçtiği Bölümlere yerleştirilir. Adaylar sadece bir Bölüme kesin kayıt yaptırabilir. Kesin kayıtlarda YP’lerin eşit olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

1.6. İlgili Mevzuat:

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Giriş Sınavları Yönergesi:

 

2. Atatürk Eğitim Fakültesi: 

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarına Özel Yetenek sınavıyla öğrenci alınır. Başvurular üniversitemiz web sayfası ve Atatürk Eğitim Fakültesi web sayfamıza ulaşılarak online olarak yapılabilir.

2.1. Başvuru Koşulları:

Fakültenin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavları için aday kayıtları Fakülte tarafından belirlenen tarihlerde ve yerlerde yapılır.

Başvuru için adayların o yıl yapılan YGS sınavına girmiş olması ve sınav sonucunda ek puansız 180,000 puan almış olması gerekir.

Müzik Öğretmenliği ve Resim-İş Öğretmenliği anabilim dallarından sadece birine başvuru yapılır.

Sınavlarda uyulacak esaslar, Dekanlık onayı ile hazırlanan ve önkayıt sırasında verilen Giriş Sınavı Kılavuzu ile adaylara açıklanır.

2.2. Değerlendirme:

Değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılır. ÖYSP’si (Özel Yetenek Sınavı Puanı) 50 puandan az olan adaylar başarısız sayılır. ÖYSP’si en az 50 puan olan adaylar için ÖSYS kılavuzunda belirtilen yöntemle özel yetenek sınavı puanı-standart puan (ÖYSP-SP) ve yerleştirme puanı (YP) hesaplanır. Adaylar YP’lerine göre en yüksek puandan en düşüğe doğru sıralanır. Yapılan sıralama ile belirtilen kontenjan sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday listeleri düzenlenir. Sınav sonuç listelerinde sonuncu adayla aynı notu alan aday varsa, öncelik ÖYSP’si yüksek olan adaya verilir. Puan eşitliğinin devamı halinde; sırasıyla, adayların YGS puanlarının yüksekliğine ve yaşlarının küçük olmasına bakılır.

2.3. Sonuçlandırma:

Sınav komisyonunun kesinleştirdiği listeler dekanın onayı ile belirtilen tarihlerde üniversitemiz web sayfasından ilan edilir. Adaylara şahsen bir duyuru yapılmaz. Kesin kayıt işlemleri,  dekanlık tarafından ilan edilen tarihlerde ve Fakülte Öğrenci İşleri Bürosunda yapılır. Belirtilen süre içinde kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Sınavı kazanan asil adaylar, listede ilan edilen kesin kayıt süresi içinde gerekli belgeleri eksiksiz olarak Fakülte Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmek suretiyle kayıtlarını yaptırır. Kesin kayıtların son günü boş kalan kontenjan sayısı kadar yedek liste ilan edilir. Belirlenen yedek adaylar belirtilen tarihlerde kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Kontenjan dolmadığı takdirde, yedek listede geriye kalan adaylar Fakülte Öğrenci İşleri Bürosuna bir dilekçe ile başvurup kesin kayıt talebinde bulunurlar. Talepler yedek listedeki sıraya göre değerlendirilip yapılır.

2.4. Önkayıt:

Özel yetenek sınavı önkayıtları BYS (Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinden online olarak yapılır. Adaylar başvuru esnasında en fazla 3 bölüm tercih ederler ve sistemde belirlenen ücreti ilgili bankaya öderler.

2.5. İlgili Mevzuat:

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavları Yönergesi

12 yorum

  can 2 Haziran, 2013 Cevapla

  Erzurum atatürk üniversitesinden mi bahsediyorsunuz siz ? 180 baraj puani kesin mi 2013 yılı icin ?

  Sarp Arıcılar
  Sarp Arıcılar 2 Haziran, 2013 Cevapla

  Merhaba Can.
  Şu anda Okuduğunuz başvuru koşulları Marmara Üniversitesi’ne aittir.

   Sarp Arıcılar
   Sarp Arıcılar 4 Haziran, 2013 Cevapla

   Merhaba Ekin,
   Daha tarihleri resmi olarak açıklanmadığı için bilgi veremiyoruz. Lütfen takip etmeye devam ediniz.

  free 6 Haziran, 2013 Cevapla

  marmara müzik bölümü kapanacak haberleri vardı kesin alım var mı yok mu ?

  nur 21 Haziran, 2013 Cevapla

  marmara müzik öğretmenliği bölümü bu sene açılmayacak mı? bilen varsa lütfen paylaşsın. resim öğretmenliği var, müzikle ilgili bir sey yazmıyor.

  eda 22 Haziran, 2013 Cevapla

  başvuru tarihlerini nedir acaba ?

  hasibe 22 Haziran, 2013 Cevapla

  Sınav tarihleri ne zaman açıklanacak ?

  dilek 7 Temmuz, 2013 Cevapla

  mrb sınav tarihleri bellimi.teşekkrler

  melis 2 Eylül, 2014 Cevapla

  2. aşama seçme sınavında eleme yapılıyormu

Yorum yazın