MAKÜ Müzik Teknolojileri Bölümü Açıldı

Sarp Arıcılar Sarp

Akdeniz bölgesinin en kapsamlı kayıt stüdyosunu içerisinde barındıran Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müzik Teknolojileri Bölümü açıldı.

ilk olarak Ağustos 2018’de (1-3 Ağustos) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alımına başlayacak olan bölüm, öğrencilerini bekliyor.

Türkiye’nin en kapsamlı bölümü olmaya aday olan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müzik Teknolojileri Bölümü ile ilgili duyuruları takip etmek ve ayrıntılı bilgi almak için Facebook Sayfasını takip edebilirsiniz.

Bölümün öğrenim planında gösterilen derslerin tümünden başarılı olan, mezuniyet için gerekli krediyi tamamlayan ve yönetmelikte belirtilen diğer koşulları yerine getiren öğrencilere,

“Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müzik teknolojileri Bölümü Lisans Diploması”

verilir.  Bu diploma sahipleri dört yıllık yükseköğrenim görmüş olurlar. Ayrıca, Avrupa Birliği uyum mevzuatınca “Müzik Teknolojileri Lisans Mezunu” ünvanını alırlar.

Müzik Teknolojileri lisans eğitimini takiben, mezun öğrenciler

 • Lisans derecesi sahibi,
 • Üniversitelerde ve orta öğretim kurumlarında öğretim elemanı,
 • Devletin çeşitli kurumlarında araştırmacı,
 • Müzik Endüstrisinde Ar-Ge elemanı
 • Tonmayster
 • Kayıt Stüdyolarında Mix ve Mastering Uzmanı
 • Ses Kayıt Mühendisi
 • Performans Mühendisi
 • Post Prodüksiyon elemanı
 • Ses Tasarımcısı
 • Foley Sanatçısı

mesleklerinden birine sahip olurlar.

MÜZİK TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

 • Bir müzik fikrinin akla düştüğü andan satışa sunulduğu ana kadar tüm aşamalarını takip eden, eserin dış pazara sunulabilmesi için teknik, yaratıcı bilgi ve düşünceleri üreten, müzisyenin ve performansın özelliklerinin ön plana çıkmasını sağlayan müzik yönetmeliği,
 • Prodüksiyon planı yapılmış bir albümün stüdyo kayıt aşamasını, gözlemlemek, planlamak, yönetmek ve planı aslına uygun tamamlamak görevlerini yerine getiren kayıt prodüktörlüğü,
 • Önceden kayıt edilmiş sesleri temin ederek, özelleştirip, manipüle ederek, film, tiyatro, konser performansı, müzik kaydı, bilgisayar ve oyun sektörlerinde ortama bir alan ve derinlik kazandırma tasarımı yapan bir ses tasarımcılığı
 • Canlı kayıtların yapılabildiği yaratıcı bir stüdyoda çeşitli aksesuarlar kullanarak film için ses efektleri yaratan bir foley ses editörlüğü,
 • Kayıt, editleme, mix, master hazırlama, foley simülasyonu, diyalog, ses tasarımı, ses efekt, dublaj, oyun ses tasarımı, film ses tasarımı, müzik ses tasarımı gibi işlemleri, dijital audio çalışma istasyonlarında yürütebilen, uygulayan sorumlu dijital audio prodüktörlüğü,
 • Ön kayıtlı ses kanallarının, volüme, frekans, pan pozisyonları ve efekt karışımlarını dengeleyerek, çok kanallı enstrüman ve vokal kayıtlarını, son şekline hazırlayan mix mühendisi,
 • Ses, ışık, sahne, truss gibi show dünyasının gerektirdiği teknik donanımların tamamına hakim olarak, showun görsel, işitsel tasarım ve performansın sürekliliğini sağlayan tonmaysterliği,
 • Ön kayıtlı dijital veya analog audio materyalleri, mono, stereo, çok kanallı halden CD veya plak gibi satışa sunulabilir hale getiren Mastering mühendisliği işlerini yaparlar.

Programın Adı:  Müzik Teknolojileri Bölümü Lisans Programı (4Yıllık)

Programın Yürütüleceği Fakülte/Bölüm:  Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Müzik Teknolojileri Bölümü

Programın Kontenjanı ve Öğretim Dili:  Programın kontenjanı 30 öğrenci, öğretim dili Türkçe’dir.

 

Müzik Teknolojileri Bölümü, müzik sanatı ile ilgili bütün teknolojik konuları kapsamaktadır. Müziğin kayıt altına alınması, görsel, işitsel ve fiziksel olarak incelenmesi, bilgisayar ortamında üretilmesi, kitlelere ulaştırılması, donanımsal ve özellikle yazılımsal olarak desteklenmesi müzik teknolojilerini genel olarak ilgilendiği alanlardır.

Müzik teknolojilerinin bir alt disiplini olarak kabul edebileceğimiz, müziğin temel dayanağı olan sesin, üretilmesi, sentezlenmesi ve programlanması, görsel ve işitsel olarak işlenmesi, mobil uygulamalar ile desteklenmesi, hatta sosyal medya bazında yer alması da müzik teknolojilerini doğrudan ilgilen-diren bazı disiplinlerdir. Müzik Teknolojileri bölümü müzik endüstrisi içerisinde çalışacak müzik prodüktörü, kayıt prodüktörü, ses tasarımcısı, foley editör ve sanatçısı, dijital audio operatörü, miks operatörü, tonmayster ve master hazırlama operatörü olarak çalışabilecek müzik teknoloğu ihtiyacını karşılar. Müzik teknolojileri Lisans Programı, müzik teknolojileri alanında yeterlilik kazanmış teknologların yetişmesini sağlayarak, mesleki, bilimsel ve teknolojik açıdan, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli, bilgili ve donanımlı mezunlar vermeyi hedeflemektedir.

2018 Özel yetenek sınavı duyurusu Haziran ayı içerisinde MAKÜ ve Türk Müziği Devlet Konservatuvarı  İnternet siteleri ana sayfalarından ilan edilecektir.

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, dokuz bin yıllık tarihsel geçmişe dayanan, birçok medeniyete ev sahipliği yapan, oldukça zengin farklı müzikal ürünlere ve bu ürünlerin sentezinden oluşan olağanüstü bir kültür mirasına sahip teke bölgesinde yer almaktadır. Konservatuvarımız bilim, kültür, sanat ve teknolojinin modern yöntemlerinden yararlanarak, Türk Müziğinin korunması, gelecek nesillere ulaştırılması, özellikle yöreye ait müzikal unsurların araştırılıp geliştirilmesi hedefleri ile kurulmuştur. Konservatuvarımız ayrıca alanında yetkin sanatçılar besteciler ve eğitimciler yetiştirilmesini, yapılacak nitelikli sanat etkinlikleriyle Türk kültür ve sanatının en iyi şekilde temsil edilmesine yönelik çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır.

Prof. Dr. Zeki NACAKCI

Konservatuvar Müdürü

KONSERVATUVAR YÖNETİMİ

Müdür

Prof. Dr. Zeki NACAKCI

Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Esra DALKIRAN

Konservatuvar Sekreteri

Uğur KAFTAN

 

AKADEMİK PERSONEL

Müzik Bölümü

Prof. Dr. Zeki NACAKCI (Bölüm Başkan V.)

Arş. Gör. Alper BÖREKCİ

 

Müzik Teknolojileri Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Seyhan CANYAKAN (Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Kadri Yılmaz ERDAL

Dr. Öğr. Üyesi Ozan BELGE

Arş. Gör. Avşar YENGİN

 

Türk Halk Oyunları Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Zeynel TURAN (Bölüm Başkanı)

 

Adres & İletişim 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı İstiklal Yerleşkesi 15030 BURDUR

 Telefon: +90 248 213 42 50  Faks: +90 248 213 41 60 E-Posta: tmdk@mehmetakitedu.tr

 

 

Yorum yazın