Arif Sağ ve Ekibi MESAM’dan İhraç Edildi

Sarp Arıcılar Sarp

Aralarında Arif Sağ ve Cahit Berkay‘ın da bulunduğu otuza yakın isim 31.05.2018 saat 11.00’de başlayacak olağanüstü genel kurul öncesi MESAM’dan ihraç edildi.

 

İhraç ile ilgili  Arif Sağ, Cahit Berkay,  Metin Karataş, Ali Rıza Binboğa ve Ali Haydar Timisi’nin hazırladığı açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

 
“Değerli basın mensupları,bir süredir MESAM hakkında kamuoyunu meşgul eden tartışmalarla ilgili basın açıklamamızı aşağıda kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

1.    Bakanlık tarafından MESAM’a geçici olarak atanan Coşkun SABAH, Turhan TAŞAN, Vedat ÇETİNKAYA, Recep ERGÜL, Polat YAĞCI, İpek AÇAR ve Fuat GÜNER’den oluşan yönetim kurulu, başta Arif SAĞ, Cahit Berkay, Ali Haydar TİMİSİ, Metin KARATAŞ ve Ali Rıza BİNBOĞA olmak üzere 30 a yakın MESAM üyesini bu sabah hukuksuz gerekçelerle MESAM’dan ihraç etmiştir.

2.    Bu ihracın en büyük sebebi 31 Mayıs Perşembe günü (yarın) yapılacak olan genel kurulda bu üyelerin genel kurula girmelerini engelleyerek, seçme seçilme haklarını hukuksuz bir şekilde ellerinden almaktır.Bu yapılanlar geçici yönetim kurulunun taraflı, antidemokratik ve yapılacak olan seçimlere doğrudan müdahale ederek Coşkun SABAH ve Recep ERGÜL’ün başını çektiği, aynı zamanda Orhan GENCEBAY tarafından da desteklenen ekibin rakipsiz olarak seçilmesini sağlamak ve MESAM’ı antidemokratik bir uygulama ile ele geçirmektir.

3.    Seçime bir gün kala yapılan bu hukuksuz uygulama ile yapılmak istenen, MESAM genel kurulunda daha önce üyelerin büyük çoğunluğunun desteğiyle seçilen ve haklarında ihraçlarını gerektirecek hiçbir yolsuzluk tespit edilemeyen Arif SAĞ başkanlığındaki yöneticileri, sudan bahanelerle genel kurula sokmayarak, oluşacak kaos ortamından nemalanarak MESAM’ı ele geçirme operasyonudur.

4.    Yapılan bu antidemokratik uygulamanın en büyük göstergesi, ihraç edilen üyelerin, haklarında daha ihraç kararı verilmeden ve 1 aylık itiraz süresi dolmadan, MESAM web sitesinde yayınlanan hazirun listelerinden isimlerinin silinmesidir.

5.    Ayrıca tüzüğe göre MESAM üyelerinin üyelik türüne ilişkin uyuşmazlıklar genel kurul tarafından karara bağlanması gerekirken, tamamen keyfi ve hukuksuz bir biçimde 109 MESAM üyesinin seçme-seçilme hakkı ellerinden alınmıştır.

6.    Tüm bu hukuksuzlukların yanı sıra son 3 ay içerisinde tüzüğe açıkça aykırı olarak 50 den fazla yeni üye kaydı yapan Coşkun SABAH başkanlığındaki geçici yönetim, bu kişilerin haksız olarak oy kullanmasını sağlamaya çalışmaktadır.

Sonuç olarak; tüm bu yapılan haksız, hukuksuz ve gayri ahlaki uygulamalara karşı, haklı mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğimizi, üyelerimizden aldığımız güçle bu darbeci yönetimle birlikte, sanata ve sanatçıya kayyum atayan anlayışa karşı duracağımızı, ayrıca yapılan tüm hukuksuzlukların hesabını yargı önünde soracağımızı MESAM üyeleri ve kamuoyuna duyururuz.

Konu ile ilgili Arif SAĞ başkanlığındaki yöneticilerimiz tarafından genel kurul öncesinde bir basın açıklaması yapılacaktır.

Yorum yazın