Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü

Sarp Arıcılar Sarp

Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü hakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. Bu yazı; Bölüm hakkında bilgileri, akademik kadro listesini, yetenek sınavları ile ilgili güncel açıklamaları ve iletişim bilgilerini içerir.  

HAKKINDA

Konservatuvarımız, 11.03.2005 tarihinde 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca kurulmuştur. 2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Müzik Bölümü Piyano Anasanat ve Yaylı Çalgılar Anasanat Dallarında Sümer Yerleşkesi’nde Eğitim-Öğretim faaliyetine başlamıştır. 2006 yılı Ekim ayından itibaren, fiziki altyapı çalışmaları hızlandırılmış, akademik ve idari kadroların tamamlanması adına girişimlerde bulunulmuş, oluşturulan yeni kadrolarla eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin yönetmelik ve yönergeler yeniden düzenlenmiş, akademik ders programları ve ders içerikleri yeniden yapılandırılmıştır. Sözü geçen kurulum çalışmalarına ek olarak, bulunduğumuz bölgede klasik batı müziği kültürünün tanıtılması adına, Üniversitemiz Rektörlüğü ve Kuşadası Belediyesi’nin desteğiyle, akademik kadromuz ve öğrencilerimizin yanı sıra, yurtiçi ve yurtdışından değerli sanatçıların da katılımlarıyla çok sayıda konser düzenlenmiştir. Konservatuvarımız 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı itibarıyla Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki hizmet binasında çalışmalarını sürdürmektedir.

 

AKADEMİK KADRO

PİYANO ANASANAT DALI:
Piyano Sanat Dalı:

  • Öğr. Gör. Elif YAZGAN. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı – Lisans, Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Yüksek Lisans
  • Aleksandr MEKAEV. Moskova Konservatuvarı – Lisans, Moskova Konservatuvarı – Yüksek Lisans
  • Elena YUSUPOVA. Türkmen Devlet Pedagoji ve Güzel Sanatlar Enstitüsü – Lisans, Rus Müzik Akademisi – Yüksek Lisans

YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI:
Keman Sanat Dalı:

  • Yrd. Doç. Dr. İmge TİLİF. Detmold Müzik Okulu Lisans ve Yüksek Lisans, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı – Doktora

Viyola Sanat Dalı:

  • Öğr. Gör. Deniz ÇAĞLAR. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi – Lisans, Western Michigan University – Yüksek Lisans

Viyolonsel Sanat Dalı:

  • Yrd. Doç. Dr. Özgür ELGÜN. Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı- Lisans, Arizona State University – Yüksek Lisans, Doktora

KURAMSAL DERSLER

  • Öğr. Gör. Umut GÜNGÖR. Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı- Lisans, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü -Yüksek Lisans,
    Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü – Doktora (Etnomüzikoloji alanında, tez aşamasında)

Akademik kadromuzu oluşturan öğretim elemanlarımız, kendi alanlarında gelişimlerini sürdürmek adına yurt içi ve yurt dışında resitaller
ve oda müziği konserleri vermeyi sürdürmekte olup, çeşitli orkestraların konser programlarında da solist olarak yer almaktadır.

 

YETENEK SINAVLARI

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Piyano ve Yaylı Çalgılar Anasanat dallarına
ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak Ana Sanat Dalları kontenjanları taban puanları, ön kayıt, özel
yetenek sınavı ve başvuru için gerekli bilgiler şunlardır:

ARANAN ŞARTLAR
1. T.C veya KKTC Vatandaşı olmak,
2. Diğer ülke vatandaşı adaylar için Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt-Kabul
Yönergesinde aranan şartları taşıyor olmak,
3. Lise veya dengi okul mezunu olmak,
4. Konservatuvar dışı lise mezunları için o yıl YGS ye girmiş olmak ve taban puan almış olmak (Diğer Üniversitelerin Devlet
Konservatuvarı lise bölümünden mezun olan adaylardan YGS şartı aranmaz),
5. Herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçuyla ilişiği kesilmemiş olmak,
6. Sağlık durumu ilgili sanat dalı için elverişli olmak,

ÖN KAYIT BİLGİLERİ
a) Adaylar, ilan edilen süre içerisinde aday kaydıyla ilgili işlemleri eksiksiz ve doğru olarak tamamlayarak ilgili birime teslim
etmiş olmalıdır,
b) Adaylar, 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, aynı Anasanat Dalının özel yetenek
sınavlarına en çok iki defa ve aynı sınav döneminde en çok iki ayrı ana sanat dalına ön kayıt yaptırabilirler.
c) İki ayrı Anasanat Dalının özel yetenek sınavında başarılı olan adaylar, bunlardan ancak birine kesin kayıt yaptırabilir.
Ancak başarılı oldukları Anasanat Dallarından birinin orta öğrenimini herhangi bir konservatuarda başarıyla tamamlamış
adaylar her iki Anasanat Dalına da kayıt yaptırabilir,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) YGS sonuç belgesi internet çıktısı, (Orta öğrenimini Devlet Konservatuvarlarında tamamlayan adaylardan
bu belge istenmez)
b) İki adet vesikalık fotoğraf,
c) Nüfus Cüzdanı örneği,
ç) Konservatuardan temin edilen sınav giriş formu,
d) Adayın Konservatuvarda okumasında sağlık açısından bir sakınca olmadığını belgeleyen sağlık raporu,
e) Mezuniyet belgesi,

GENEL BİLGİLER
Piyano ve Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalları Sınavları yer, tarih ve saatleri:

Baraj Sınavı Devlet Konservatuvarı:
Kuşadası – 07/09/2017 10:00

Kesin Kabul Sınavı Devlet Konservatuvarı:
Kuşadası – 07/09/2017 14:00

NOT: Aday sayısının çokluğuna göre sınav tarih, yer ve saatlerinde, Sınav Komisyonunca uygun görülen değişiklikler yapılabilir.
Sınava girmek için gerekli belgeler:

Her aday sınava, Devlet Konservatuvarı Müdürlüğünce düzenlenecek olan üzerinde kendi adı soyadı, T.C kimlik numarası yazılı fotoğraflı onaylı
sınav giriş kimlik belgesi ve özel kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, ehliyet, pasaport) ile katılabilir. Yanında Sınava Giriş Belgesi olmayan adaylar
kesinlikle sınava alınmaz.

Sınavlarda başarı ve kayıt hakkı kazanma koşulları:
a) Baraj sınavında başarı notu 100 (yüz) üzerinden en az 50 (elli) puandır. Bu sınavda başarılı olan adayların isimleri alfabetik sıraya göre
listelenerek ilan edilir.
b) Kesin Kabul Sınavında başarı notu 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır. Bu sınavda başarılı olan adaylar, puan durumuna göre
Anasanat Dalları itibariyle sıraya konulur. Bu adayların puan sıralaması gözetilerek kontenjan dâhilinde Müdürlük kayıt bürosunca kesin
kayıtları yapılır.

c) Kesin Kabul Sınavında en az 70 (yetmiş) puan alarak başarılı olduğu halde, kesin kayıt için kontenjana giremeyen adaylar, puan sıralamasına
göre yedek listeye alınır. Açık kalan kontenjanlar, yedek listedeki adayların puan sıralamasına göre kesin kayıtları yapılarak doldurulur.
ç) İlan edilen gün ve saatte yetenek sınavlarına girmeyen, ön kayıt ve kesin kayıt için istenen belgeleri belirlenen süre içerisinde sağlayarak
kesin kayıt süresi içerisinde kayıt yaptırmayan adaylar, o yıl için kesin kayıt haklarını kaybeder.
d) Adaylar, 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, aynı Anasanat dalının özel yetenek sınavlarına en çok iki defa ve
aynı sınav döneminde en çok iki ayrı Anasanat dalının sınavlarına girebilir.

SINAVLAR
a) Baraj sınavı:

Piyano Anasanat Dalı ve Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı
1) Başvuru tarihlerinde kayıtlarını eksiksiz yaptırmış olan adaylardan konservatuvarların lise devresi mezunları dışındaki
adaylar, Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı taban puanı ile bu sınava katılır. Bu sınavda Piyano Anasanat Dalı ve Yaylı Çalgılar
Anasanat Dalı için müziksel işitme yeteneği değerlendirilir. Bu sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 50 (elli) puan alan
adaylar kesin kabul sınavına girmeye hak kazanır.
2) Adaylar kendilerine ön kayıt esnasında verilmiş olan numara sırasına göre tek tek uygulamalı işitme sınavına alınır. Bu
sınavda adaylara tek ve çift sesler, üç ve dört sesli akorlar sorularak adayların bunları kendi sesleri ile tekrarlamaları istenir.
Akorların ardından adaylardan, kendilerine çalınacak ezgileri yine kendi sesleri ile tekrarlamaları ve kendilerine dinletilecek
ritim kalıplarını elle vurarak (alkış biçiminde) tekrarlamaları istenir.
3) Baraj sınavı sonuçları, sınavın bitiminden sonra, aynı gün içerisinde ilan edilir.
b) Kesin kabul sınavı: Baraj sınavında başarı gösteren adaylar bu sınava katılır.

Piyano Anasanat Dalı ve Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı
1) Adaylar, başvurdukları anasanat ve sanat dallarına ilişkin bu kılavuzda belirtilen giriş sınav müfredatında bulunan eserleri
seslendirir. Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır. Geçer not 70 (yetmiş) puandır.
2) Kesin kabul sınavında 70 (yetmiş) ve daha yüksek puan almak suretiyle başarılı olan adayların kayıtları, en yüksek puanı
alan adaydan başlanmak üzere kontenjan dahilinde yapılır.
c) Adayların, sınavların başlayacağı saatten yarım saat önce gerekli belgelerle sınav yerinde hazır olmaları gerekmektedir.
Anasanat Dalları ve Sanat Dalları ile ilgili özel koşullar şunlardır:
a) Kesin Kabul Sınavında sınav kurulunca sanat dalları için belirlenmiş olan programı dinleti olarak sunmak suretiyle başarıyla icra
etmek,
b) Sınav kurulunca sanat dalları için belirlenen sınav programında yer alan eserler şunlardır:

1) Piyano anasanat dalı
• Adayın seçeceği bir etüt
• J.S. Bach’ın eserleri arasından adayın seçeceği bir eser
• Adayın seçeceği bir klasik sonatın veya sonatin’in birinci bölümü
• Adayın seçeceği bir romantik minyatür (Mazurka, Vals, Nocturne, vb.)
• Tüm eserler ezbere çalınmalıdır.

ANASANAT DALLARI VE SANAT DALLARI İLE İLGİLİ ÖZEL KOŞULLAR
2) Yaylı çalgılar anasanat dalı
(a) Keman sanat dalı
• Aşağıda adı geçen bestecilere ait, adayın seçeceği bir etüt
R. Kreutzer, J. Dont, F. Fiorillo, P. Rode
• J.S. Bach’ın Solo Sonat ya da Partita’larından adayın seçeceği bir bölüm
• Adayın seçeceği bir konçertonun birinci bölümü (Kadansıyla birlikte, piyano eşlikli çalınmalıdır. Sınavda kendilerine eşlik edecek
piyanistleri getirme sorumluluğu adaylara aittir.)

(b) Viyola sanat dalı
• Aşağıda adı geçen bestecilere ait, adayın seçeceği bir etüt
R. Kreutzer, J. Dont, F. Fiorillo, B. Campagnoli, A. Hoffmeister, P. Rode
• J.S. Bach’ın Solo Süit’lerinden birine ait, adayın seçeceği bir bölüm
• Adayın seçeceği bir konçertonun birinci bölümü (Kadansıyla birlikte, piyano eşlikli çalınmalıdır. Sınavda kendilerine eşlik edecek
piyanistleri getirme sorumluluğu adaylara aittir.)

(c) Viyolonsel sanat dalı
• Adayın seçeceği bir etüt
• J.S. Bach’ın Solo Süit’lerinden birine ait, adayın seçeceği bir bölüm
• Adayın seçeceği bir konçertonun birinci bölümü (Kadansıyla birlikte, piyano eşlikli çalınmalıdır. Sınavda kendilerine eşlik edecek
piyanistleri getirme sorumluluğu adaylara aittir.)

(d) Kontrbas sanat dalı
• Farklı karakterde iki etüt
• H. Eccless Sonat (tamamı)
• K.D. von Dittersdorf Mi Majör Konçerto 1.bölüm (Kadansıyla birlikte, piyano eşlikli çalınmalıdır. Sınavda kendilerine eşlik edecek
piyanistleri getirme sorumluluğu adaylara aittir.)

Sınav Sonuçlarının Açıklanması
Sınav düzenleme kurulu, özel yetenek sınavı yerleştirme puan sonuçlarını tespit eder ve bu puanlara göre sıralanmış başarı
listesini hazırlar. Adayların başvuru tercihlerine göre, sınav düzenleme kurulunca her anasanat dalına ait kazanan adaylar Müdürlük
tarafından ilan edilir. Adayların aldıkları puanların eşit olması halinde Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı (YGS) puanı yüksek olan adaya
öncelik tanınır.

Kesin kayıt:

Kesin kayıt için gerekli belgeler şunlardır:
a) YGS sınav sonuç belgesi internet çıktısı (Lise eğitimini devlet konservatuvarlarında tamamlayan adaylardan bu belge
istenmez),
b) Adayın liseden aldığı diploma veya geçici mezuniyet belgesi,
c) Nüfus Cüzdanı örneği,
ç) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
d) İkamet gösterir belge,
e) Oniki adet birbirinin aynı olan, öğrencinin son altı ay içinde çekilmiş Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen
özelliklerde fotoğraf,
f) Adayın, hiçbir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmadığını belirten yazılı beyanı.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon: (256) 618 37 02
Faks: (256) 614 37 36
Adres: Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Cumhuriyet Mah. Candan Tarhan Bul. No: 6 Kat: 4
09400 Kuşadası / AYDIN

İnternet Sayfası

Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü

Müzik Okulu Arama Ana Sayfası

Yorum yazın